Toimittaja ja kustannustoimittaja

Esittelen tässä joitakin julkaisuita, joissa olen päässyt näyttämään taitoni kirjoittajana ja pilkunviilaajana.

Juttuja MikroPC-lehteen

Olen kirjoittanut MikroPC lehteen useita tuotearvosteluja ja täsmätieto-juttuja. Jutun kirjoittaminen lähtee melkein aina liikkeelle siitä, että perehdyn syvällisesti jonkin hyötyohjelman toimintaan. Esimerkiksi nämä kolme juttua löytyvät lehden sähköisestä arkistosta PDF-muodossa.

No Foundations 4 ja 5

I

Olin puoli vuotta toimitussihteerinä Helsingin yliopiston Rikos- ja prosessioikeuden laitoksella. Pääasiallinen työtehtäväni oli englanninkielisen, internetissä ilmestyvän oikeustieteellisen lehden No Foundations editointi, taittaminen ja ulkoasu-uudistus. Pidin myös yhteyttä kansainvälisiin kirjoittajiin ja rakensin tutkimusryhmälle internet-sivuston.

Professori Kaarle Tuorin juhlakirja

Juhlakirja oli monisataasivuinen teos, jossa oli lukuisia tieteellisiä artikkeleita. Editoimme tutkija Samuli Hurrin kanssa kaikki artikkelit julkaisuvalmiiksi.

Kulttuurihistoria Nyt

I

Kulttuurihistoria Nyt on Turun yliopiston kulttuurihistorian laitoksen satasivuinen tiedotuslehti. Vastasin lehden toimittamisesta. Tein kymmenisen henkilöhaastattelua, kirjoitin suuren osan jutuista, kokosin ja editoin muiden toimittaman aineiston, myin mainokset, otin valokuvat ja käsittelin ne julkaisukuntoon.

Rakkauden lähihistoriaa (pro gradu)

Kulttuurihistorian pro gradussani luin harrastajakirjoittajien novelleja ja tutkin, miten nuorten miesten ja naisten käsitykset rakkaudesta, seksistä ja avioliitosta muuttuivat 60-luvulta 90-luvulle. Kyseiseen ajankohtaan osui monta mielenkiintoista muutosta, esimerkiksi seksuaalivallankumous, avioliiton aseman raju heikkeneminen ja naisten yhteiskunnallisen aseman parantuminen.

Tutkielmani nimi oli ”Masentunut rakastaja, ahdistava avioliitto. Rakkauden diskurssit J. H. Erkon kirjoituskilpailun novelleissa vuosina 1969, 1970, 1980 ja 1990.”

Pro graduni löytyy uudessa hienossa sähköisessä muodossa täältä.

Mikko Lehtinen 16.3.2011
this page in English